Financovanie

V rámci štandardnej starostlivosti o klienta poskytujeme balík služieb, ktorý zahŕňa komplexné spracovanie finančného reportingu trhu, t.j. finančný trh je veľmi flexibilný a mení sa zo dňa na deň, a preto zamestnávame aj vlastných finančných analytikov, ktorí komplexne spracovávajú celý finančný segment.

Ďalej v rámci štandardného balíku služieb, klientovi spracovávame aj podklady pre financovanie akýmkoľvek podporným prostriedkom štátu, teda napr. ŠFRB, alebo dotácia na odstránenie systémovej poruchy. Jednotlivé spôsoby financovania sú vždy závislé od konkrétneho bytového domu, ktorému sa doslova „ušijú“ na mieru podľa predstáv a možností ktoré má.

Jeho výhodou je, že tento balíček sa poskytuje spoločenstvám vlastníkov bytov, alebo správcovským spoločnostiam.

Splácanie úveru je nastavené tak, aby odzrkadľovalo možnosti klienta. Pripravíme všetky podklady a zmluvy tak, aby čas od podania žiadosti o úver po jeho poskytnutie trval čo najkratšie. Poskytnutiu úveru už potom predchádza len jeho schválenie 2/3 väčšinou všetkých vlastníkov bytov.

V rámci služieb projektového manažmentu spracovávame bezplatne aj projektovú dokumentáciu potrebnú pre obnovu bytového domu, (ktorá obsahuje statický, energetický a teplo technický posudok a pod.), plne spôsobilú pre podanie na stavebné povolenie.