Ekofond

Do výšky 16,66 € na m² obvodového plášťa alebo 1 659 € na byt.

Program je určený pre nevýrobné a verejné budovy, bytové a rodinné domy s rokom výstavby do roku 1984. Podmienkou je, aby ich energetická spotreba v oblasti vykurovania bola aspoň sčasti na báze zemného plynu.

Ďalšou podmienkou poskytnutia podpory je zrealizovanie diela výhradne s použitím certifikovaného systému zatepľovania.
Cieľom programu je podpora úspor energie v týchto budovách prostredníctvom zateplenia obvodových stien, výmeny okien a vyregulovania tepelnej sústavy.

Program je rozdelený na štyri podprogramy:
A – Príspevok pre rodinné domy;
B – Príspevok pre bytové domy;
C – Príspevok pre nevýrobné a verejné budovy;
D – Príspevok pre školy a školské zariadenia.