Zateplenie obv. plášťa

Naša spoločnosť využíva pri zatepľovaní 3 alternatívy použitých materiálov:

WEBER.THERM CLIMA

Použitie systému: Kontaktný zatepľovaci systém weber.therm sa používa na zlepšenie tepelnoizolačnej schopnosti obvodového muriva novostavieb, ako aj na dodatočné zateplenie obvodových plášťov starších budov. Nízka plošná hmotnosť systému (cca 7,5 kg/m2) a spôsob montáže umožňujú jednoduchú realizáciu rekonštrukcii a zatepľovanie fasád bez väčších nárokov na priestor, prevádzku a zásahy do staticky dotknutých časti stavieb.

Popis systému: Všetky materiály v kontaktných zatepľovacích systémoch weber.therm (ďalej len zatepľovacie systémy), sú vzájomne zosúladené z hľadiska mechanických vlastnosti a priepustnosti vodných pár, takže v systémoch nedochádza k nežiaducim napätiam ani ku kondenzácii vodných par v kritickej zóne muriva. Zatepľovacie systémy sú ako celok odolné voči škodlivým splodinám a plynom, sú  umývateľné, vodoodpudivé, mrazuvzdorné. Systémy sú zložene z nasledovných komponentov.

 • Lepiaca malta
 • Tepelnoizolačná vrstva – platne z polystyrénu
 • Rozperné kotvy – hmoždinky
 • Výstužná vrstva
  • Sklovláknitá mriežka
  • Výstužná malta
 • Podkladný náter
 • Povrchová úprava tenkou vrstvou omietky
Rez kontaktným zatepľovacím systémom WEBER.THERM

Polystyrén

Polystyrén sa delí na mäkší - fasádny (EPS) a tvrdený - extrudovaný polystyrén (XPS). Extrudovaný polystyrén má vysokú mechanickú odolnosť, tepelnoizolačnú schopnosť a nízku nasiakavosť. Polystyrén sa využíva vo fasádnych tepelnoizolačných systémoch. Fasádny polystyrén sa dodáva bežne v hrúbkach 50, 70, 80, 100, 150, 200 mm. Rozmer dosky polystyrénu je 500 x 1000 mm.

Vlastnosti polystyrénu

VýhodyNevýhody
dobrá dostupnosť na trhuzlá priepustnosť vodných pár
relatívne jednoduchá aplikáciaproblematické plošné spojenie na nerovnom povrchu
nízka nasiakavosťproblematické spoje na hrane
nízka objemová hmotnosťnáročné na presné rezanie
nízka požiarna odolnosť
nízka schopnosť akumulovať teplo

Ako a kde používať polystyrén

 • pri kontakte tepelnej izolácie s vlhkosťou (tepelná izolácia základovej dosky)
 • zateplenie plochej strechy bez dutiny
 • zateplenie železobetónového venca
 • rezanie fasádneho polystyrénu je nutné robiť elektrickou rezačkou kvôli presnosti a drobeniu
 • polystyrén nedoporučujeme použiť na zateplenie fasády, kvôli nízkej priepustnosti vodných pár
 • polystyrén nedoporučujeme ako akustickú izoláciu 

Minerálna vlna Nobasil FKD

Tepelná, akustická izolácia vyrobená z minerálnych čadičových vlákien vodorovne orientovaných. Je v celom priereze hydrofobizovaná a má dostatočnú pevnosť pre kontaktné zatepľovacie systémy. Je určená pre izoláciu obvodových stien v kontaktných zatepľovacích systémoch. 

Výhody minerálnej vlnyNevýhody minerálnej vlny
zdanlivo jednoduchá manipulácia problematické presné rezanie, najmä šikmé
prijateľný sortimentzdraviu škodlivý materiál
mechanická pevnosť materiálu chýba pružnosť - odlamuje sa
požiarna odolnosť nepríjemná manipulácia – pichá
vysoká dostupnosť na trhuproblematické rohy – pri doprave sa trvale deformujú