Tesniace systémy

Tesniace systémy možno rozdeliť na:

• tesniace látky, tmely,
• tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené),
• tesniace izolačné fólie (paropriepustné, parotesné), pásy.

Použitie konkrétneho tesniaceho systému závisí od viacerých faktorov, a to od pretvorenia a pohybov samotnej pripojovacej škáry, zmeny dĺžky (rozmerov rámových profilov), vnútornej teploty a vlhkosti v miestnosti.

Tesniace látky

Tesniace látky majú len tepelnoizolačnú funkciu. Nie sú odolné proti prenikaniu vzduchu ani proti náporovému dažďu. Patria sem:
• tesniace látky z minerálnej vlny,
• plniace peny.