Ležaté rozvody SV + TUV

Ležatý rozvod začína hlavným uzáverom vnútorného vodovodu a končí pri pätkách jednotlivých stúpačiek. Aby fungoval bez problémov, má mať minimálny počet ohybov a viesť, čo najkratšou trasou.

Ležaté potrubie sa vedie v zemi, v stenách alebo pod omietkou, pod stopom alebo v kanáloch. Toto potrubie stúpa v sklone 0,5 % od prípojky k jednotlivým stúpajúcim potrubiam, má byť čo najkratšie a podľa možností rovné. V pivniciach sa ukladajú pokiaľ možno pod stropom, pričom treba dať pozor na dostatok miesta na otváranie okien. Aby bolo potrubie chránené pred mrazom, neukladá sa do obvodových múrov, do múrov na schodiská, ani do múrov nechránených vnútorných priestorov. Potrubie sa proti chladu izoluje izolačnými pásmi alebo špeciálnymi izolačnými skružami, ktoré sa navliekajú na potrubie pri realizácii rozvodov.