Výťah

Pre riadenie je použitý vynikajúci priemyselný automat SIEMENS, ktorý v spojení s overenými bistabilnými snímačmi polohy a zaručuje úplne bezporuchový chod.

• Vynikajúca spoľahlivosť
• Riadenie až do 4 staníc
• Podpora ručných i automatických dverí
• Dorovnávanie v úrovniach staníc
• Jednoduché riadenie na trvalý stisk, alebo samodržné riadenie(s vnútornými dvermi)
• Prehľadné paralelné prepojenie tlačidiel a snímačov
• Polohová signalizácia v staniciach (podľa požiadavky)
• Základná diagnostika chýb bez nutnosti použiť špeciálneho testeru
• Automatický núdzový zjazd do najnižšej stanice pri výpadku napájania
• Možnosť sledovania počtu jázd, doby jázd a iných s použitím terminálu SIEMENS TD200
• Osvetlenie kabíny po výpadku napájania