Plochá strecha

Strecha je neoddeliteľná stavebná konštrukcia každého domu. Denne odoláva poveternostným vplyvom. Počas striedania ročných období je vystavená extrémnym podmienkam. Vysoké teploty v lete, mínusové teploty v zime, dážď, sneh a silný vietor kladú na strechu vysoké požiadavky a preto spoločnosť Innovia venuje veľkú pozornosť výberu hydroizolačných materiálov a pochôdzkových izolantov pri jej rekonštrukcii.
Ak by sme z rekonštrukcie vynechali strechu, po dokončení zateplenia obvodového plášťa by vznikal tzv. komínový efekt tepla.

Výhody zatepľovania plochej strechy:

 • odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodovej konštrukcie (zamedzenie vzniku plesní)
 • celkové zlepšenie tepelnej pohody v interiéri
 • pri panelových stavbách odstraňuje problémy so zatekaním cez škáry medzi panelmi (zabraňuje vznikom tepelných mostov)

 
 

Postup hydroizolácie plochých striech / EPS + Fatrafol /:
 

 • pokládka izolantu – 2 x 60 mm prekladaný na pôvodný bitumenový pás, ktorý sa perforuje (navŕtava)
 • aplikácia geotextílie, ktorá zabezpečí priepustnosť vodných pár
 • aplikácia fólie Fatrafol nasledujúcimi spôsobmi: (štrkovým zásypom, hmoždinkami, nitmi, skrutkami, a iné.)
 • nové oplechovanie atiky
 • komíniky, výstupky a iné klampiarske práce

Postup hydroizolácie plochých striech / polystyrénbetón /:

 • pôvodný strešný plášť
 • tepelná izolácia POLYSTYRÉN BETÓN v spáde
 • tepelná izolácia z polystyrénu
 • položenie geotextílie
 • vrchná hydroizolačná vrstva