Fatrafol

FATRAFOL je strešná fólia na báze PVC-P vystužená polyesterovou mriežkou a odoláva UV žiareniu, môže byť vystavená priamym poveternostným vplyvom.

Strešné systémy FATRAFOL sú určené pre všetky konštrukčné riešenia plochých a mierne šikmých striech, t.j. pre strechy jednoplášťové i dvojplášťové, vetrané i nevetrané, s tepelne izolačnou vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezspádové a pre strechy nepochôdzne, pochôdzne, pojazdné, s násypom kameniva alebo zeminy, so záhradnickou úpravou, zavodnené a pod.

Strešná fólia sytému FATRAFOL-S podľa typu hydroizolačnej fólie môže byť položená na všetky bežné podklady a to ako u novostavieb, tak pri opravách, rekonštrukciách a modernizáciách starších objektov.

Prednosti strešných hydroizolačných fólií FATRAFOL

•    Vynikajúca odolnosť poveternostným vplyvom
•    Štruktúrna pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu
•    Veľmi dobrá chemická odolnosť agresívnym vplyvom ovzdušia
•     Vysoká priepustnosť pre vodné pary
•     Odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
•     Vynikajúca zvaritelnosť
•     Minimálne priťaženie nosnej konštrukcie strechy
•     Minimálne požiarne zaťaženie objektu
•     Hygienická a ekologická nezávadnosť