Výmena rozvodov SV, TÚV, ÚK

HYDRAULICKÉ  VYREGULOVANIE 

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a montáž nových termostatických ventilov zabezpečí správne rozdelenie prietokov v celej vykurovacej sústave.

Použitím radiátorových termostatických ventilov s možnosťou hydraulického prednastavenia, možno dosiahnuť výrazné zlepšenie hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy. Jednotlivý ventil možno nastaviť na požadovaný prietok a každá výmena prietoku radiátorovým ventilom vyvolá zmenu prietoku na všetkých ostatných, už nastavených ventiloch (pomocou prednastavenia), čo znamená, že všetky časti sústavy sa vzájomne ovplyvňujú a sú prepojené. Hodnota nastavenia prietoku ventilu (prednastavenia) vyplýva z požadovaného výkonu vykurovacieho telesa, teplotného spádu a tlakovej straty.