Balkóny

Sanácia balkónovej dosky

Sanácia balkónov je pri súčasnej dobe nevyhnutným trendom pri každej rekonštrukcii bytového domu. Je to doslova nutnosť realizovať tento stavebný úkon a obzvlášť pri visunutých stavebných konštrukciách.

Najčastejšie poruchy sú v nedostatočnej tepelnej ochrane konštrukcií a tým vzniku tepelných mostov, čo má za následok rôznu tepelnú rozťažnosť okrajov platne, kondenzáciu vodných pár vo vnútri železobetónových konštrukcií, kde dochádza ku korózii oceľových armatúr (výstuže), čím pri oxidácii zväčšujú svoj objem a dochádza k vypadávaniu betónovej hmoty, odlupovaniu celých kusov častí balkónov či vzniku trhlín v betónovej doske. Následne dochádza k vnikaniu vody do týchto trhlín a často aj k zatekaniu vody do bytov či iných konštrukcií. Tento proces po opakovanej postupnosti narúša v konečnom dôsledku aj statiku balkóna a vedie až k havarijným stavom.

Pri odstraňovaní porúch na podlahách balkónov (resp. terás) je najdôležitejšie zhodnotenie príčin, ktoré spôsobujú zatekanie, prípadne deštrukciu nosných častí týchto konštrukcií. Najčastejšie to bývajú systémové poruchy (vek budov, zlá projekcia, nedostatočné riešenie detailov). 

Čo si pod komplexnou sanáciou balkónov predstavujeme?

  • Najprv sa zistí stav sanovanej podkladnej dosky
  • Ak je jasný prierez na nástupnej doske, prípadne odlúpený betón, tento treba vyspraviť nestekavým TH betónom, samozrejme pre väčšie prepojenie častí, treba pred samotným aplikovaním naniesť penetračný náter
  • Kontrola ukotvenia zábradlia na balkónoch
  • Vytrhanie pôvodnej dlažby, pokládka tepelnej izolácie, za spravenie betónovým poterom do spádu,
  • Nanesenie hydroizolačného náteru a novej dlažby
  • Komplexne nové oplechovanie balkónovej nášľapnej časti

Výmena zábradlia a dlažby

Skorodované časti kotevného systému, odlúpený pôvodný antikorózny náter, praskliny v 35-ročnom drôtoskle...
To je častý pohľad na dnešný stav pôvodných oceľových konštrukcií balkónových zábradlí. Táto časť rekonštrukcie bytového domu Vám ušetrí najmä náklady na pravidelný náter oceľovej konštrukcie a na výmenu rozbitých výplní, alebo inak poškodeného drôtoskla. A v neposlednom rade aj stratenú dôveru v stabilitu týchto konštrukcií, pretože pod výmenou konštrukcie sa nerozumie len výmena starej za novú, ale aj chemické prekotvenie skorodovaných častí kotevného systému a zabránenie hore opísanému statickému nedostatku do budúcna. Preto je takisto veľmi nevyhnutná potreba nechať si posúdiť stav oceľového zábradlia a pri komplexnej rekonštrukcii uvažovať nad jeho výmenou. Ako výplň oceľových balkónových konštrukcií používame polycarbonát alebo bezpečnostné drôtované sklo, podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Bočnice / Výmena oceľových konštrukcií

Skorodované časti kotevného systému, odlúpený pôvodný antikorózny náter, praskliny v 35-ročnom drôtoskle... To je častý pohľad na dnešný stav pôvodných oceľových konštrukcií balkónových zábradlí.

Táto časť rekonštrukcie bytového domu Vám ušetrí najmä náklady na pravidelný náter oceľovej konštrukcie a na výmenu rozbitých výplní, alebo inak poškodeného drôtoskla a v neposlednom rade aj stratenú dôveru v stabilitu týchto konštrukcií, pretože pod výmenou konštrukcie sa nerozumie len výmena starej za novú, ale aj chemické prekotvenie skorodovaných častí kotevného systému a zabránenie hore opísanému statickému nedostatku do budúcna. Preto je takisto veľmi nevyhnutná potreba nechať si posúdiť stav oceľového zábradlia a pri komplexnej rekonštrukcii uvažovať nad jeho výmenou.

Ako výplň oceľových balkónových konštrukcií používame polycarbonát, alebo bezpečnostné drôtované sklo, podľa požiadaviek našich zákazníkov.

 Sanácia balkónov je minimálne rovnako nevyhnutná, ako samotné zatepľovanie.