Technologický postup

Postup pri aplikácii fasádnych polystyrénov pri zatepľovaní budov.

Kontaktný  zatepľovací systém budov sa skladá z niekoľkých dôležitých vrstiev a komponentov. Na podklad obvodového plášťa budovy (obvodovej steny) resp. panela, ktorý budeme zatepľovať sa nanáša lepiaci tmel. Potom nasleduje  izolačný polystyrén, ten sa potom uchytáva hmoždinkami a nanáša sa výstužná stierka, podkladný náter, omietka a povrchová úprava. A ako posledná vrchná vrstva bude nakoniec  fasádna farba.

Pre minimalizovanie  tepelných strát je nutné zatepľovať oblasť soklu , čo je časť fasády pod úrovňou terénu. Soklová časť je plocha 0–30 cm nad terénom. Pokiaľ mienite previesť zateplenie s maximálnou profesionálnou účinnosťou musí byť oblasť soklu použitá izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre styk so zeminou. Pred aplikáciou fasádneho polystyrénu okolo okien a dverí, rohov budovy je treba použiť  profily LK do zatepľovacích systémov, v skutočnosti sa jedná o lišty z PVC a ALU materiálu.

1. Ochrana neomietaných plôch

Dôležitým faktorom je zakrytie všetkých už zrealizovaných konštrukcií. Dôvodom je neodstrániteľnosť omietky po zaschnutí.

2. Založenie sokla

Pre založenie sa používa soklová lišta, pretože ukladanie izolantu – polystyrénu alebo nobasilu – sa začína od sokla.

3.  Miešanie lepiacej stierky

Po založení sokla zamiešame lepiacu stierku. Lepiacu stierku miešame buď s vodou (práškové lepiace stierky) alebo v predpísanom množstve s cementom.
Lepiaca stierku miešame do pastovitej formy.

4. Nanášanie lepiacej stierky

Po zamiešaní nanášame lepiacu stierku po celom obvode izolantu a do plochy umiestnime 2 až 3 terčíky lepiacej stierky. Hrúbka nanesenia má byť cca. 1 cm a šírka po obvode 3 až 5 cm.

5. Lepenie polystyrénových platní

Polystyrénové platne lepíme do väzby.
Na rohoch budovy sa previažu.

6. Ukotvenie

Polystyrénové platne kotvíme hmoždinkami. Doporučené množstvo je 4-6 ks/m2. Množstvo kotiev vyplýva z projektu dodatočného zateplenia.

7. Vyhľadanie stykov platní

Veľmi dôležitým úkonom je vyhladenie a prebrúsenie platní po ukotvení. Po prebrúsení je potrebné fasádu pozametať a tým ju zbaviť odlúpených častí polystyrénu.

8. Lepenie ochranných rohových líšt

V rohoch aplikujeme ochranné rohové lišty.

9. Nanesenie lepiacej stierky  a sieťoviny

Následne nanesieme jednu vrstvu lepiacej stierky a do nej vkladáme výstužnú sieťku. Sieťku ukladáme s prekrytím v styku min. 10cm. Sieťku zastierkujeme do roviny.

10. Nanesenie a úprava povrchovej vrstvy

Po zaschnutí lepiacej stierky aplikujeme podľa farebnosti povrchovej úpravy podkladný náter a po jeho zaschnutí povrchovú úpravu vo vybranej zrnitosti a štruktúre. Povrchová úprava by mala mať min. zrnitosť 1,5 mm. Súčiniteľ odrazivosti povrchovej úpravy by mal byť väčší ako 30.